ابوالقاسم طالبی گفت: حاکمیت قبل از انقلاب با اسرائیل مشکلی نداشت اما مردم ایران در آن زمان همراه با حاکمیت نبودند. راجع به فلسطین فیلم نساختم. فیلم های خوبی درباره فلسطین ساخته شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ابوالقاسم طالبی گفت: حاکمیت قبل از انقلاب با اسرائیل مشکلی نداشت اما مردم ایران در آن زمان همراه با حاکمیت نبودند. راجع به فلسطین فیلم نساختم. فیلم های خوبی درباره فلسطین ساخته شده است.