رئیس بیمارستان الشفا گفت: در معرض نسل کشی قرار داریم. در هر دقیقه تعدادی شهید می شوند.به دفن اجساد در قبرستانی که داخل بیمارستان حفر کردیم، ادامه می دهیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 رئیس بیمارستان الشفا گفت: «هر روزی که سپری می شود تهدیدی برای زندگی نوزادان نارس است. ما در حد توان هر کاری می کنیم تا نوزادان نارس را زنده نگه داریم.

وی افزود: اشغالگران به درخواست ما برای تامین سوخت و خروج مجروحان بی توجهی کردند. شرم آور است که مجروحان بدون یافتن جایی برای معالجه جان خود را از دست بدهند.