نخستین تصاویر از شلیک موشکهای بالستیک سپاه به مقر موساد در اربیل و محل تجمع تروریستها در سوریه در بامداد امروز منتشر شد.