در ادامه جزئیات حذف یارانه نقدی این دهک ها را بخوانید.

یارانه نقدی این خانوارها قطع شد | حذف یارانه نقدی این افراد از این ماه
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نمایندگان مجلس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف به همکاری با وزارت تعاون برای حذف یارانه‌ نقدی خانوارهای غیرمشمول کردند.

نمایندگان همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مکلف کردند تا منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده های نفتی و گازی را صرفا برای تامین یارانه نان و دارو اختصاص دهد.

نمایندگان با واریز منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی با تصویب جزء یک بند الف تبصره هشت این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت(۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.»