زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۲ اول اسفند ماه سال جاری اعلام شده است.

خبر خوش دولت برای عیدی بازنشستگان | واریزی میلیونی به حساب بازنشستگان در این تاریخ
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بازنشستگان در انتظار میزان واریزی عیدی خود در اواخر سال هستند عیدی امسال احتمالا از اول اسفند ماه آغاز خواهد شد.

براساس آنچه قانون می‌گوید کارگران امسال در ماه‌های پایانی سال، حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان عیدی بازنشستگان دریافت می‌کنند؛ به همین ترتیب، حداکثر مبلغ عیدی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان خواهد بود؛ لذا هر پرداختی به عنوان عیدی کمتر از ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان به کارگرانی که یکسال یا بیشتر در یک کارگاه ثابت سابقه اشتغال دارند، اتفاقی خلاف قانون است و کارگران حق شکایت دارند.

می‌توانند از کارفرما به ادارات کار شکایت کنند؛ این حق روی کاغذ برای کارگران مشمول قانون کار به رسمیت شناخته شده، اما در عمل به دلیل قرارداد‌های موقت یکماهه، سه ماهه و یکساله یا حتی قرارداد‌های شفاهی در کارگاه‌های کوچک، کارگران اجازه‌ی برخورداری از این حق قانونی را ندارند.