جزئیات واریز عیدی کارگران برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

واریز عیدی شگفت انگیز دولت به حساب کارگران | مبلغ نهایی عیدی کارگران تصویب شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، ده میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مبنای پرداخت عیدی کارگران تعداد ماه‌هایی است که فرد طی یک سال کار کرده است. در صورتی که فردی یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، عیدی او معادل دو ماه حقوق پایه است اما مشروط به اینکه از سقف ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال فراتر نرود. همچنین حداقل عیدی امسال کارگران ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال است. اما عیدی کارگران چه زمانی واریز خواهد شد؟

زمان واریز عیدی کارگران کی است؟

اگرچه قانون در مورد زمان واریز عیدی کارگران تامین اجتماعی، مقرره خاصی ندارد و این امر در اختیار کارفرمایان می باشد، اما در عرف بازار کار، زمان واریز عیدی کارگران تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان، اسفند ماه و در بیشتر موارد، حداکثر تا بیست اسفند ماه  است. البته عده ای از کارفرمایان نیز به انتظار اسفند نمانده و عیدی کارگران را در بهمن ماه واریز می نمایند. با توجه به این توضیحات می توان گفت که احتمالا، زمان واریز عیدی سال ۱۴۰۳ برای کارگران تامین اجتماعی ماه های بهمن و اسفند خواهد بود.

محاسبه عیدی کارگران با کارکرد کمتر از یک سال

بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون مذکور، برای کارکنانی که سابقه کارشان در کارگاه کمتر از یک سال است، مبلغ پرداختی عیدی به نسبت ایام کارکرد در سال و با احتساب شصت روز مزد به عنوان مبنای محاسبه، تعیین می‌شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. با توجه به این تبصره، فرمول محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ برای کارگران با کارکرد کمتر از دوازده ماه مساوی است با: حقوق ماهانه ضرب در تعداد ماه های کارکرد تقسیم بر ۱۲

عیدی کارگران ساعتی در سال ۱۴۰۲

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

رقم عیدی کارگرانی که استعفا دادند

کارکنانی که در طول سال از خدمت استعفا داده یا اخراج، بازنشسته یا به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

نحوه محاسبه عیدی کارگران سال ۱۴۰۲

در صورتی که ۲ برابر پایه حقوق کارمند از مبلغ سقف عیدی کمتر باشد؛ مبلغ عیدی کارمند معادل ۲ برابر پایه حقوقش خواهد بود. به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کم‌تر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ شصت روز مزد روزانه و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند؛ برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر است. بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال ۱۴۰۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۳۹.۳۲۵ تومان تعیین شده بود.

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان است.