زمین لرزه ۴.۸ ریشتری فین هرمزگان را لرزاند

فوری | زلزله شدید هرمزگان را لرزند