یک استاد دانشگاه گفت: آقای حدادعادل فرد محترم، اهل فرهنگ و فلسفه اما آقای حداد نیروی سیاسی نیست و نمی‌تواند امر سیاسی را پیش ببرد.

امینی: حدادعادل نیروی سیاسی نیست و نمی‌تواند امر سیاسی را پیش ببرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یک استاد دانشگاه گفت: آقای حدادعادل فرد محترم، اهل فرهنگ و فلسفه اما آقای حداد نیروی سیاسی نیست و نمی‌تواند امر سیاسی را پیش ببرد.

پرویز امینی، استاد دانشگاه در برنامه جریان گفت: اگر امر سیاسی را قبول نکردیم و به سمت مشارکت‌زدایی و سیاست‌زدایی رفتیم، امر سیاسی آن وقت معطل ما نمی‌شود؛ اپوزیسیون ما می‌شود در حد علی کریمی و آن خانم بازیگر! در داخل هم ما به ازای همین شرایط ساخته می‌شود و بی‌ربط ترین افراد به سیاست عهده‌دار امر سیاست می‌شوند.

امینی ادامه داد: آقای حدادعادل فرد محترم، اهل فرهنگ و فلسفه اما آقای حداد نیروی سیاسی نیست و نمی‌تواند امر سیاسی را پیش ببرد.