در ادامه جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را بخوانید.

افزایش شوکه کننده حقوق کارگران 1403 | مبلغ حقوق کارگران مشخص شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار فردا ماه برگزار می شود گفت: در جلسه کمیته مزد با توجه به اختلاف نظر گروه کارگری با کارشناسان انیستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه شده به اتفاق نظر نرسیدیم.

محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه فردا ماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود گفت:جلسه روز گذشته کمیته مزد برگزار شد اما با توجه به اختلاف نظر گروه کارگری با کارشناسان انیستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه شده به اتفاق نظر نرسیدیم.

وی ادامه داد: جلسه آتی کمیته مزد صبح امروز یکشنبه مجدد به منظور اجماع و اتفاق نظر برگزار خواهد شد.

تاجیک درباره جزئیات این سبد ارائه شده از سوی وزارت بهداشت گفت: سبدی که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده مورد تأیید ما نیست. این سبد غیرکارشناسی است و به نظر می رسد, صرفاً‌ برای کاهش هزینه حقوق کارگران است.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱قانون کار,دستمزد بتواند هزینه های سبد معیشت را تأمین کند.