مردم پس از سال‌ها مشاهده کشمکش‌های سیاسی از هر نوع مجادله خسته شده‌اند.

ضرورت وحدت به جای منازعه
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: پس از سخنان تنش‌آفرین حمید رسایی در صداوسیما این پرسش مهم در اذهان عمومی ایجاد شده است که تنش‌آفرینی از سوی برخی نیروهای سیاسی می‌تواند چه پیامدهای سوئی داشته باشد و چرا همان‌طور که رهبر انقلاب هم اشاره کردند باید از هرگونه کشمکشی پرهیز شود؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

۱‌. بی‌تردید با توجه به مشکلات کنونی کشور اگر نزاع‌های سیاسی ادامه داشته باشد نمایندگان مجلس بعد اصلا فرصت رسیدگی علمی و عملیاتی به مشکلات کنونی کشور را نخواهند داشت. بنابراین زمانی می‌شود نگاه کارشناسی به موضوعات داشت که منازعه‌ای در کار نباشد. طبیعی است اختلاف نظر در موضوعات مختلف طبیعی است و تکثر نظرها در مجلس کاملا طبیعی است اما حتما اختلاف نظر متفاوت است با جدال و منازعه.

۲. نکته دوم آن است که کشمکش‌های سیاسی آنقدر وقت مجلس را می‌گیرد که دیگر فرصتی برای بررسی کارشناسی مشکلات وجود نخواهد داشت.

۳. مسئله دیگر ضرورت وحدت است؛ یعنی علاوه بر آنکه نباید منازعه‌ای در میان باشد باید میان نمایندگان وحدت را شاهد باشیم. رهبر انقلاب اسلامی در گذشته هم مجلس را جای دعواهای سیاسی ندانسته بودند. درست هم همین است زیرا اگر مجلس در مدت نسبتا کوتاه چهارساله به کمکش بپردازد وقتی برای حل مشکلات نخواهد داشت و از سوی دیگر مشکلات انباشته کنونی رفع نمی‌شود مگر با وحدت یکپارچه نمایندگان.

۴. مسئله پایانی هم برمی‌گردد به مطالبه مردم. مردم پس از سال‌ها مشاهده کشمکش‌های سیاسی از هر نوع مجادله خسته شده‌اند. حتما برای آنها مهم نیست که چه طیفی چه اختلافاتی با طیف دیگر دارد. یکی از دلایل آمدن مردم صندوق های رأی بهبود شرایط کشور به ویژه در حوزه اقتصادی بوده است و حتما اگر به جای کار مستمر نمایندگان مجلس آینده بر رفع مشکلات شاهد نزاع‌ها و درگیری‌ها باشند علاوه بر طرد تندروها امیدشان را از عرصه سیاسی از دست می‌دهند.

با این اوصاف همه و به ویژه انتخابات مجلس دوازدهم باید بکوشند که فضایی همدلانه را رقم بزنند تا از این رهگذر مطالبات عمومی محقق شود و کشور در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد.