میزان کفاره و فطریه ماه مبارک رمضان اعلام شده توسط مراجع تقلید اعلام شد.

اعلام میزان کفاره و فطریه توسط مراجع تقلید