دو منبع آشنا با اطلاعات آمریکا اعلام کردند که ایالات متحده ایران را در حال جابه‌جایی تجهیزات نظامی در داخل از جمله پهپادها و موشک‌های کروز در داخل کشور مشاهده کرد که نشان می‌دهد تهران احتمالاً در حال آماده شدن برای حمله به اهداف اسرائیل از داخل خاک خود است

انتقام سخت استارت خورد | خواب از چشم آمریکا هم پرید
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دو منبع آشنا با اطلاعات آمریکا اعلام کردند که ایالات متحده ایران را در حال جابه‌جایی تجهیزات نظامی در داخل از جمله پهپادها و موشک‌های کروز در داخل کشور مشاهده کرد که نشان می‌دهد تهران احتمالاً در حال آماده شدن برای حمله به اهداف اسرائیل از داخل خاک خود است

دو منبع آشنا با اطلاعات آمریکا اعلام کردند که ایالات متحده ایران را در حال جابه‌جایی تجهیزات نظامی از جمله پهپادها و موشک‌های کروز در داخل کشور مشاهده کرد که نشان می‌دهد تهران احتمالاً در حال آماده شدن برای حمله به اهداف اسرائیل از داخل خاک خود است.

مشخص نیست که آیا ایران در حال آماده شدن برای حمله از خاک خود به عنوان بخشی از یک حمله اولیه است یا برای بازدارندگی اسرائیل یا ایالات متحده در برابر انجام یک حمله متقابل احتمالی در خاک خود اقدام می‌کند.

یکی از این افراد گفت که ایالات متحده، ایران را در حال آماده سازی ۱۰۰ موشک کروز رصد کرده است.