معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال ایجاد نگرانی و اضطراب در میان مردم است، گفت: پیامک منتسب به پدافند غیرعامل جعلی است.

معاون امنیتی وزیر کشور: دشمن به دنبال ایجاد اضطراب در بین مردم است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال ایجاد نگرانی و اضطراب در میان مردم است، گفت: پیامک منتسب به پدافند غیرعامل جعلی است.

«سید مجید میراحمدی» معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور درباره ارسال پیامکی از سرشماره ی جعلی منتسب به پدافند غیرعامل گفت: این پیامک ساخته و پرداخته دشمن است و تکذیب می‌شود و هیچگونه اعتباری ندارد، نباید به آن توجه شود.

وی در رابطه با هدف دشمن برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد نگرانی و اضطراب در میان مردم است.

میراحمدی بیان کرد: دشمنان کشورمان و در راس آن رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل اضطرابی که در موضوع انتقام جمهوری اسلامی سراسر وجودشان را فرا گرفته، دست به هر اقدامی میزنند و می خواهند ترس و وحشت خود را به داخل کشورمان تسری دهند اما مردم ما هوشیار و آگاه‌ هستند.