برای تحقق فرمایش رهبر انقلاب اسلامی دولت به جای رقابت با بخش خصوصی باید زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران در حوزه اقتصاد را فراهم کند.

لازمه‌های مشارکت مردمی در اقتصاد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: هبر انقلاب اسلامی هم در تعیین شعار سال ۱۴۰۳ و هم در سخنرانی روز گذشته‌شان بر اهمیت مشارکت مردمی در اقتصاد تأکید کردند اما چگونه می‌توان به این موضوع مهم جامه عمل پوشاند؟

برای تبیین این موضوع باید از بازار سرمایه شروع کنیم. بازار سرمایه، نماد مشارکت مردمی در اقتصاد کشور و حضور مالکانه مردم در شرکت‌ها است و می‌تواند اثربخش‌ترین و کارآمدترین مسیر مشارکت مردم در تحقق شعار سال باشد. 

نهادهای عمومی غیردولتی هم صرفا باید در جایی که بخش خصوصی توان لازم، امکانات و رغبتی ندارد، وارد شوند که با این حساب آن دسته از مجموعه‌های اقتصادی که اصل فوق در شکل‌گیری و فعالیت آن‌ها مراعات نشده، می‌توانند مصادیق رقابت بخش عمومی با مردم محسوب شوند.

به نظر می‌رسد در شرایطی که رهبری بارها بر موضوع مشارکت مردم در اقتصاد تأکید کرده‌اند، لازم است عدم رقابت نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی به عنوان یک دستورالعمل برای دولت لحاظ شود.

از آنجا که مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد، متضمن رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی است، بی‌تردید با سیاست‌گذاری‌های کلان، موانع احتمالی پیش روی مردم برای مشارکت در حوزه‌های مختلف تولید هم برطرف می‌شود. 

نکته دیگر ساحت هنجاری است؛ به این معنا که آرمان‌ها و مطلوب‌ها در این سطح تعریف می‌شوند. به بیان دیگر دولت واقعا باید بخواهد تا بتواند مردم یا همان بخش خصوصی را در اقتصاد مشارکت دهد.

 در نهایت باید ساحت سیاست‌گذاری با ساحت هنجاری همخوان باشد که در این صورت دیگر شاهد آن نخواهیم بود که دولت به ظاهر بخشی را خصوصی‌سازی کند اما در نهایت همچنان در ید قدرت خود باقی بماند. چنین کاری عملا هدف خصوصی‌سازی را از ماهیت تهی می‌کند. از طرفی باید به مردم انگیزه مشارکت در امر اقتصاد را هم ارائه داد و نه‌تنها دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند بلکه باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران در اقتصاد را فراهم کند.