جلسه تجسس و نجات بالگرد سانحه دیده حامل رئیس‌جمهور، با حضور مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و متخصصان ذی‌ربط در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

جلسه تجسس بالگرد رئیس‌جمهور آغاز شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جلسه تجسس و نجات بالگرد سانحه دیده حامل رئیس‌جمهور، با حضور مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و متخصصان ذی‌ربط در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.

رضا کارگر مدیر روابط عمومی فرودگاه مهرآباد با توجه به اقدامات فرودگاه مهرآباد در خصوص حادثه بالگرد رئیس جمهور، گفت: هم‌اکنون جلسه تجسس و نجات بالگرد سانحه دیده حامل رئیس جمهور با حضور مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و متخصصان ذی‌ربط در فرودگاه تبریز در حال برگزاری است.