در مرداد ۱۳۵۹ بالگرد حامل اولین رییس جمهوری ایران دچار سانحه شد و بعد از آن امام خمینی برای بنی‌صدر پیام گرمی فرستاد.

سابقۀ سانحۀ هلی‌کوپتر برای رؤسای جمهور ایران | دو مورد قبلی: بنی‌صدر و احمدی‌نژاد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در مرداد ۱۳۵۹ بالگرد حامل اولین رییس جمهوری ایران دچار سانحه شد و بعد از آن امام خمینی برای بنی‌صدر پیام گرمی فرستاد. 

 مورد دوم سانحه برای احمدی‌نژاد در خرداد ۱۳۹۲ بود و اگر خبر سانحۀ بالگرد ابراهیم رییسی تایید شود سومین است در بین ۸ رییس جمهوری تاریخ ایران است.