تصاویری از تیم‌های جست‌وجو برای یافتن بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهانش منتشر شده است که در حال برنامه‌ریزی برای ادامه عملیات هستند.

تصاویری از برنامه‌ریزی تیم‌های جست‌وجو برای یافتن بالگرد رئیس جمهور+ فیلم