حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی گفت: با نگرانی در این شرایط خاص کشور ، اخبار نگران کننده در مورد سقوط بالگرد رئیس جمهور محترم و همراهان را پیگیری و برای سلامت ایشان و همراهان دعا میکنم.

پیام خاتمی در پی سانحه بالگرد رئیس‌جمهور
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی گفت: با نگرانی در این شرایط خاص کشور ، اخبار نگران کننده در مورد سقوط بالگرد رئیس جمهور محترم و همراهان را پیگیری و برای سلامت ایشان و همراهان دعا میکنم.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی گفت: با نگرانی در این شرایط خاص کشور ، اخبار نگران کننده در مورد سقوط بالگرد رئیس جمهور محترم و همراهان را پیگیری و برای سلامت ایشان و همراهان دعا میکنم.