رئیس جمعیت هلال احمر: نیروهای امدادی به بقایای بالگرد رسیدند.

هلال احمر: کسی از سرنشینان هلی کوپتر رئیس جمهور زنده نمانده است