اسامی شهدای همراه رئیسی در بالگرد منتشر شد.

اسامی ۳ خلبان شهید شده در سانحه بالگرد رئیس جمهور
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اسامی شهدای همراه رئیسی در بالگرد منتشر شد.

اسامی شهدای خلبان و فنی هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و هیئت همراه اعلام شد.

اسامی خلبانان شهید این سانحه به شرح زیر است:

سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی

سرهنگ خلبان محسن دریانوش

سرگرد فنی بهروز قدیمی