تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق در افتتاحیه مجلس خبرگان منتشر شده است.

حضور محمود احمدی‌نژاد در افتتاحیه مجلس خبرگان با پیراهن سفید!+عکس