تصویری از جملیه علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، در کنار تابوت او منتشر شده است.

اولین عکس از سوگواری جمیله علم الهدی بر سر تابوت همسرش ابراهیم رئیسی
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصویری از جملیه علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی، در کنار تابوت او منتشر شده است.

مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و همراهان وی که در سانحه بالگرد به شهادت رسیدند، هم اکنون در تبریز در حال برگزاری است.

تصویری از سوگواری جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و سیداحمد علم الهدی در کنار تابوت وی منتشر شده است.

6035181 (1)