تصاویری از جای خالی شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمان در هواپیمای رئیس جمهور را مشاهده کنید.

اولین تصویر از صندلی خالی شهید ابراهیم رییسی در هواپیمای رییس جمهور+ عکس
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تصاویری از جای خالی شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمان در هواپیمای رئیس جمهور را مشاهده کنید.

OrilmBv2SV65

تصویری از صندلی خالی شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمان در هواپیمای رئیس جمهور منتشر شده است.

0bIxP5a1zgsh