باتوجه به تعطیلی دوشنبه و سه شنبه، 14 و 15خرداد، آیا چهارشنبه 16خرداد نیز تعطیل خواهد بود؟

فوری | چهارشنبه 16خرداد تعطیل  شد؟ | جزئیات جدید از تعطیلی چهارشنبه 16 خرداد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

باتوجه به تعطیلی دوشنبه و سه شنبه، 14 و 15خرداد، آیا چهارشنبه 16خرداد نیز تعطیل خواهد بود؟

براساس تقویم رسمی کشور، سه شنبه و دوشنبه 14 و 15 خرداد تعطیلات رسمی هستند. با این اوصاف آیا چهارشنبه 16خرداد هم تعطیل است؟ در پاسخ به این سوال هنوز خبری رسمی اعلام نشده و به نظر میرسد چهارشنبه روز کارس است و قراری بر تعطیلی نیست. اما باز هم باید دید آیا لحظات پایانی نظر مسئولان در این رابطه تغییر خواهد کرد یا خیر.