علی شمخانی در صفحه شخصی خود به احتمال صدور قطعنامه از سوی «شورای حکام بین‌المللی انرژی اتمی» علیه برنامه هسته‌ای کشورمان واکنش نشان داد.

شمخانی اروپا را تهدید کرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

علی شمخانی در صفحه شخصی خود به احتمال صدور قطعنامه از سوی «شورای حکام بین‌المللی انرژی اتمی» علیه برنامه هسته‌ای کشورمان واکنش نشان داد.

علی شمخانی در  صفحه شخصی خود به احتمال  صدور قطعنامه از سوی «شورای حکام بین‌المللی انرژی اتمی» علیه برنامه هسته‌ای کشورمان واکنش نشان داد و نوشت: 

اگر برخی کشورهای اروپایی کج فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه ای نسبت به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران اتخاذ کنند با واکنش جدی و موثرکشورمان روبرو خواهند شد.