آیت الله خامنه ای تصریح کردند: یک برنامۀ وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست طراحی شده بود که براساس آن قرار بود مناسبات منطقه تغییر کند.

رهبر انقلاب: طوفان‌الاقصی همۀ نقشه‌های دشمن را بر باد داد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آیت الله خامنه ای تصریح کردند: یک برنامۀ وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست طراحی شده بود که براساس آن قرار بود مناسبات منطقه تغییر کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه طبق خواسته‌های رژیم تنظیم شود و معنایش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد منطقۀ غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود. آمریکا و انگلیس و جامعه صهیونیست‌های جهانی پشت این برنامه بودند و به لحظه‌های اجرا رسیده بود اما طوفان‌الاقصی همه نقشه‌های دشمن را بر باد داد.