ریاست جمهوری سوریه از درگذشت اسماء الاسد، همسر بشار اسد خبر داد.

فوری فوری | همسر بشار اسد درگذشت