احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره آخرین وضعیت سقوط بالگرد رئیس جمهور گفت: موضوع سقوط این بالگرد از سوی کمیته تعیین شده به زودی اعلام خواهد شد.

خبر فوری وزیر کشور درباره سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور + فیلم