بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت دلار است که به ۲۶,۲۵۰ (بیست و شش هزار و دویست و پنجاه) تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت دلار از آغاز هفته جاری روند افزایشی از خود نشان داد. قیمت دلار در بازار امروز اعلام شد. قیمت دلار تاثیر مستقیم بر بازار طلا و سکه دارد. قیمت دلار به پایین‌ترین سطح بیش از دو ساله سقوط کرد. تحولات مربوط به قیمت دلار را در ادامه این خبر بخوانید.

قیمت دلار

قیمت دلار و یورو امروز در بازار افزایش یافت و پوند کاهش قیمت را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۲۵۰ (بیست و شش هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۲۶,۲۵۰ ۴۵۰ ۱.۷۱ 11:17

۲۵,۸۰۰ ۷۰۰ ۲.۷۱ ۲ روز پیش

۲۵,۱۰۰ ۳۸۰ ۱.۵۱ ۴ روز پیش

قیمت دلار

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۴۹ درصدی، از ۲۴,۹۷۶ (بیست و چهار هزار و نهصد و هفتاد و شش ) تومان به ۲۵,۳۵۴ (بیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۲۵,۳۵۴ ۳۷۸ ۱.۴۹ 11:17

۲۴,۹۷۶ ۸۴۴ ۳.۳۷ ۲ روز پیش

۲۴,۱۳۲ ۷۱۴ ۲.۹۵ ۴ روز پیش

قیمت دلار

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۳۱,۲۵۶ (سی و یک هزار و دویست و پنجاه و شش ) تومان به ۳۱,۲۸۵ (سی و یک هزار و دویست و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۳۱,۲۸۵ ۲۹ ۰.۰۹ 10:41

۳۱,۲۵۶ -۴۹ -۰.۱۶ روز قبل

۳۱,۳۰۵ ۸۵۹ ۲.۷۴ ۲ روز پیش