عکسی که مهرداد صدیقیان با موی بافته در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.