وزیر جهاد کشاورزی گفت: بزودی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۲۶,۵۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۳۰,۷۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۳۱.۴۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۲۸,۴۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۲۷,۵۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۲۷,۵۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۲۴,۳۰۰

بازوی کبابی ساده

۲۳,۲۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۲۳,۸۰۰

فیله مرغ

۴۳,۴۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۸,۶۰۰

شنیتسل بدون آرد

۳۳,۹۰۰

جوجه چینی

۴۱,۷۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۳۵,۸۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۲۸,۹۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۲۷,۵۰۰

مرغ کنتاکی

۲۷,۵۰۰

دل مرغ پاک کرده

۸,۰۰۰

جگر مرغ

۴,۴۰۰

سنگدان مرغ

۷,۶۰۰

پای مرغ

۵,۹۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۳۸,۵۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۱۹,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۳۷,۵۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۱۳,۰۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۱۵,۸۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

۱۵,۹۰۰

بوقلمون ساق با پوست

۳۴,۸۰۰

بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر)

۳۲,۳۰۰

بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان

۴۵,۱۰۰

بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان

۳۰,۰۰۰

بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان

۳۷,۲۰۰

جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)

۱۳,۲۰۰

دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)

۱۶,۲۰۰