نماینده مردم تهران در مجلس از توقف طرح دو فوریتی تعویق کنکور خبر داد.