اکانتی در توییتر، با انتشار این تصویر نوشت: «آرم جدید برنامه چاپ اول شبکه خبر و شباهت اون با پرچم آمریکا!!!»