میزان تولد و مرگ در سال‌های مختلف تفاوت هایی دارد که قابل بررسی و تحلیل است. مقایسه نرخ ولادت و وفات به تفکیک زن و مرد در ایران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نکات جالبی را با خود به همراه دارد.

حجم ویدیو: 3.65M | مدت زمان ویدیو: 00:01:05