پاسخ خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در مورد ادعای خانواده قاضی منصوری در مورد نقش ایران در تحویل جنازه قاضی منصوری به پلیس رومانی ؛ اصولا وزارت امور خارجه در پروسه های قضائی دخالتی ندارد ،در مورد ایشون گزارش نهایی دادگاه ترجمه شده و به قوه قضائیه ارسال شده و خانواده ایشان20 روز فرصت اعتراض دارند