📢 همراه اول به‌عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی ایران به‌مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و به‌منظور فراهم کردن بستر مناسب برای استفاده آنلاین دانش‌آموزان و دانشجویان از محتوای آموزشی، طرح های ویژه‌ای در نظر گرفته است: