توضیحات همتی درباره طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی رئیس بانک مرکزی درباره موضوع اجرای طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی توضیحاتی ارائه کرد.

حجم ویدیو: 15.41M | مدت زمان ویدیو: 00:01:53