روحانی گفت : از همه کسانی که قلم و تریبون در اختیار دارند خواهش می کنم در نظر داشته باشند که سال سختی است منافع ملی را در نظر داشته باشیم، اما در فضای که به تدریج انتخاباتی خواهد شد انتظارات را بالا نبریم و حقایق را تحریف نکنیم!

حجم ویدیو: 2.60M | مدت زمان ویدیو: 00:01:24