خضریان نماینده ری و شمیرانات گفت: آقایان غرب گرا که همه چیز را میخواهید از غرب یاد بگیرید حداقل در تمامی موارد از آنان یاد بگیرید.

حجم ویدیو: 2.31M | مدت زمان ویدیو: 00:01:52