در مطلب زیر هر آنچه که باید از آزمون پریکلینیک اندودانتیکس در آزمون ملی دندانپزشکی بدانید را خواهید خواند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

با شرکت در دوره های آمادگی در آزمون پریکلینیک در مجتمع سلامت تهران آمادگی لازم را برای شرکت در آزمون ملی دندانپزشکی کسب کنید.

پریکلینیک اندودانتیکس

به منظور شرکت در آزمون پرکلینیک اندو رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

مرحله اول، تهیه دندان های کشیده شده انسان و آماده سازی آن ها:

-انتخاب دندان های مناسب کشیده شده بر عهده دانشجو می باشد. این دندان ها شامل یک دندان قدامی، یک دندان پرمولر ماگزیلای دو ریشه، یک دندان مولر اول یا دوم ماگزیلا (سه ریشه) و یک دندان مولر اول و یا دوم مندیبل (دوریشه) می باشد. از دندان مولر ماگزیلای انتخابی برای انجام تمامی مراحل درمان ریشه شامل تهیه حفره دسترسی و نیز پاکسازی، شکل دهی و پرکردن کانال ریشه دندان استفاده خواهد شد. به همراه داشتن عکس پری اپیکال کلیه دندانهای انتخابی در روز امتحان الزامی می باشد.

-دندان های انتخابی باید کاملا سالم بوده و فاقد هرگونه پوسیدگی، کلسیفیکاسیون و عقب نشینی پالپ چمبر، سایش، ترک و یا شکستگی باشند. این دندان ها نباید قبلا تحت هیچ درمان ریشه قرار گرفته باشند و پین، پست و یا روکش نداشته باشند. ریشه های دندان های مولر انتخابی به هیچ وجه نباید به هم چسبیده باشند.

ضمنا دندان هایی که مدتی در محیط خشک بوده اند بعلت شکننده شدن جهت انجام مراحل امتحان مناسب نمی باشند.

-به منظور رعایت کنترل عفونت بهتر است دانش آموخته بعد از تهیه، دندان ها را کاملا شسته و سطح ریشه ها را با برس تمیز نموده و به مدت یک ساعت داخل هیپوکلریت سدیم ( %2/02وایتکس خانگی) قرار دهد و سپس با آب شیر بطور کامل آن ها را شستشو دهد و سپس داخل ظرف حاوی نرمال سالین نگهداری نماید و تا زمان امتحان هر هفته محلول نگهداری را تعویض کند.

-امتحان قسمت پاکسازی، شکل دهی و پرکردن ریشه دندان، بر روی ریشه مزیوباکال یا دیستوباکال دندان مولر ماگزیلا انجام می گیرد. در نتیجه باید دقت شود که از نوک کاسپ مربوطه تا اپکس ریشه این دندان انتخابی بایدحداقل 28میلیمتر بوده و اپکس آن بسته باشد. ریشه ها باید فاقد خمیدگی شدید ، کلسیفیکاسیون، تحلیل داخلی و یا خارجی باشند.

-دانش آموختگان عزیز می بایست دندان های انتخابی خود را مانت نموده و به نام آزمون دهنده نام گذاری کنند (به طور مثال با فرز بر روی آکریل نام فرد، حک شده باشد).

بدین منظور باید حتما ابتدا در اطراف یک دوم اپیکال ریشه دندان ها ، موم صورتی به ضخامت  3تا5 میلیمتر قرار گیرد به طوری که نوک ریشه کاملا در موم پوشانده شده باشد. سپس از آکریل خود ست شونده رادیولوسنت و غیرشفاف برای مانت نمودن دندان استفاده شود. مانت دندان باید به صورتی باشد که قسمت تاج دندان به خوبی مشخص باشد و قسمت ریشه دندان از  CEJدر آکریل پوشیده شود. ابعاد مکعب آکریلی دور ریشه دندان باید حداقل 2 سانتیمتر باشد به گونه ای که به هیچ وجه ، موم قرار داده شده اطراف ریشه دندان، از دیواره های آکریل مشخص نباشد. دندان در داخل آکریل به خوبی فیکس بوده و امکان خارج شدن نداشته باشد.

لازم به ذکر است که در روز آزمون امکان مانت دندان یا تهیه رادیوگرافی اولیه از دندانها وجود ندارد و پیش نیاز حضور در آزمون می باشد.

نکته بسیار مهم: در صورتی که دندان های تهیه شده معیار های ذکر شده را نداشته باشند، مسئولیت آن بر عهده دانشجو بوده و بر نتیجه امتحان تاثیرگذار خواهد بود

6

مرحله دوم: شامل آماده سازی و تجهیز فضای امتحان

-شماره صندلی هر داوطلب از قبل مشخص بوده و روی میزهای امتحان نصب شده است.

-داوطلبین باید کارت ورود به جلسه امتحان را به سینه نصب کرده و با روپوش تمیز وارد بخش شوند.

-تمام وسایل کار بر روی میز هر فرد قرار داده شده است. توربین و انگل و فرزهای مورد استفاده باید توسط داوطلب همراه آورده شود. داوطلبین می توانند در صورت تمایل از سیستم روتاری یا گوتای پرکای  %4که همراه خود آورده اند، استفاده کنند. صحبت با دیگر داوطلبین و استفاده از تلفن همراه در تمام طول مدت امتحان ممنوع میباشد و در صورت مشاهده از ادامه آزمون داوطلب جلوگیری می گردد. در صورت بروز اشکال در دستگاه ها و وسایل، مسئول سرویس و دستیار بخش آماده پاسخگویی و رفع مشکل خواهند بود.

-با توجه به تعداد شرکت کنندگان تعدادی دستگاه رادیوگرافی مهیا شده است که هر گروه موظف به استفاده از دستگاه های مریوط به گروه خود می باشد.

-لازم به ذکر است که رعایت اصول کنترل عفونت و همچنین نظم و آرامش جلسه الزامی می باشد و در صورت عدم رعایت بر نتیجه امتحان تاثیرگذار خواهد بود.

مرحله سوم شامل مراحل عملی برگزاری امتحان به شرح ذیل می باشد

1) امتحان عملی تهیه حفره دسترسی بر روی دندان های زیر می باشد:

یک دندان قدامی ماگزیلا و یا مندیبل

یک دندان پر مولر دو کاناله ماگزیلا

یک دندان مولر سه کاناله ماگزیلا (مولر اول و یا دوم)

یک دندان مولر سه کاناله مندیبل(مولر اول و یا دوم)

-مدت زمان لازم برای تهیه حفره دسترسی دندان ها،  02دقیقه می باشد. در صورتی که داوطلب زودتر از موعد اکسسها را تمام کرد، میتواند پس از تحویل دندانهای خود به استاد به انجام مراحل آماده سازی و پرکردن بپردازد.

-تهیه حفره دسترسی شامل معیار های ارزشیابی زیر می باشد:

شکل و فرم حفره دسترسی مناسب، دسترسی مستقیم به مدخل کانال ها، برداشتن کامل سقف پالپ چمبر، تباعد مناسب دیواره ها

-حوادث حین درمان ( پرفوریشن، ایجاد   gougingدر کف و یا دیواره های جانبی، گسترش بیشتر یا کمتر از حد استاندارد و......). مشمول نمره منفی آن نمونه خواهد شد.

-نمره تهیه حفره دسترسی برحسب نوع دندان ها:

دندان قدامی: 2نمره

دندان پر مولر دو کاناله: 2نمره

دندان مولر سه کاناله فک بالا: 5/2نمره

دندان مولر سه کاناله فک پایین: 5/2نمره

بارم کل این مرحله 9 نمره می باشد.

2) برگزاری امتحان عملی آماده سازی و پرکردن کانال بر روی دو ریشه از دندان مولر ماگزیلا:

-مدت زمان این مرحله 120 دقیقه می باشد.

-مرحله پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه، شامل معیار های ارزشیابی زیر می باشد:

تعیین صحیح طول کار کرد کانال با رادیوگرافی، حفظ طول کارکرد، میزان شکل دهی و پاکسازی مناسب و حفظ

شکل مخروطی کانال

-حوادث حین درمان که مشمول نمره منفی کامل این مرحله خواهد شد (پرفوریشن ریشه جانبی و یا اپیکالی- ایجاد لج- شکستن وسیله- تغییر دادن شکل کانال و تغییر مسیر کانال، تهیه عکس رادیوگرافی از جهت نامناسب از دندان و ......)

-بارم این مرحله، 6 نمره می باشد.

78

3) برگزاری امتحان عملی پرکردن کانال ریشه دندان بر روی دو ریشه از دندان مولر ماگزیلا:

-پرکردن کانال ریشه دندان، شامل معیار های ارزشیابی زیر می باشد:

-انتخاب مستر کن مناسب به همراه رادیوگرافی، تراکم مناسب و هموژن بودن پر کردگی، حفظ طول پرگردگی در

محدوده استاندارد کانال، محل مناسب قطع گوتا و پاکسازی کف حفره از گوتا و سیلر

-حوادث حین درمان که مشمول نمره منفی در این مرحله خواهد شد : پرکردگی کوتاه تر و یا بلندتر از حد مناسب، وجود void در پرکردگی، محل نامناسب قطع پرکردگی کانال، عدم پاکسازی کامل پالپ جمبر از سیلر و

گوتاپرکا و...

-کل نمره این مرحله، 4نمره می باشد.

-به طور کلی، رادیوگرافی هایی که در تمامی مراحل گرفته می شود، باید دارای کیفیت مناسب بوده و دارای        2 نمره می باشد. 

توجه: حوادث حین درمان دارای نمره منفی بوده و امکان جایگزینی دندان وجود ندارد .

تاخیر در تحویل کار تا  22دقیقه ، دو نمره از نمره کل کسر می گردد و به تاخیر بیش از 22 دقیقه نمره تعلق نمی گیرد.

منابع آزمون:

Pathway,s of The pulp 11 th edition 2016–cohen S .Hargreaves KM

مجتمع سلامت تهران افتخار دارد که با چندین سال سابقه درخشان در آموزش های حوزه سلامت، دوره های عملی آمادگی در آزمون ملی را برگزار کند. برای کسب اطلاعات بیشتر شما دندانپزشکان محترم می توانید به سایت مجتمع سلامت تهران مراجعه بفرمایید.