قالیباف از جلسه غیر علنی امروز مجلس در خصوص بررسی بازار بورس گزارشی ارائه کرد.