معلمان نهضت سوادآموزی و پیش‌دبستانی امروز مقابل مجلس تجمع کردند.