روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: آمریکایی ها در گذشته و در سال 57 به دنبال فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در ایران بودند.

حجم ویدیو: 5.39M | مدت زمان ویدیو: 00:03:06