رهبر انقلاب درباره امکانات نظامی فرمودند : از لحاظ ابزارهای نظامی در نهایت شدت و تنگدستی بودیم، امکاناتمان بسیار کم بود و بسیاری از آنها برای کسانی که مسئولیت پیدا کرده بودند شناخته شده نبود.

حجم ویدیو: 2.81M | مدت زمان ویدیو: 00:01:24