رئیس‌جمهور فرانسه به شکست خود در حل اختلاف میان ایران و آمریکا اعتراف کرد.