خطیب زاده در مورد امکان مذاکره با ترامپ در صورت انتخاب شدن مجدد گفت: ما کسی به نام ترامپ نمی شناسیم و ایالات در مورد ترور سردار سلیمانی مسئول است.

حجم ویدیو: 3.09M | مدت زمان ویدیو: 00:01:53