روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه از مردم بابت رعایت پروتکل ها در اربعین تشکر میکنم