منع عبور و مرور در ۵ کلانشهر در سه روز تعطیلی پیش رو به تایید رئیس جمهور رسید.

حجم ویدیو: 5.20M | مدت زمان ویدیو: 00:01:53