محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در مجلس گفت: در اصلاح قانون انتخابات، به جنسیت و مسایل سیاسی ورود نکرده‌ایم زیرا آنچه که در قانون اساسی آمده را نمی‌توانیم تغییر بدهیم و فقط شاخص‌های رجل سیاسی مطرح شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم در رابطه با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها به تصویب رسید و به هیات رییسه ارسال شد تا در صحن علنی مجلس مطرح شود. امیدواریم بعد از تعطیلات مجلس در دستورکار قرار گیرد. 

رییس کمیسیون شوراها ادامه داد: همانطور که می دانید و طبق آنچه که در طرح اصلاح قانون انتخابات آمده، دلایل رد صلاحیت کاندیداها در صورت موافقت افراد اعلام خواهد شد. در اصلاح قانون انتخابات، به جنسیت و مسایل سیاسی ورود نکرده ایم زیرا آنچه که در قانون اساسی آمده را نمی توانیم تغییر بدهیم و فقط شاخص های رجل سیاسی مطرح شده است. مدیر و مدبر بودن را در این اصلاحیه مشخص کردیم و به بحث های جنسیتی ورود نکردیم زیرا اصلا نمی توانیم به این مسایل ورود کنیم و یا دخالتی، داشته باشیم. 

او گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستورکار کمیسیون قرار داشت و این ها را بررسی کردیم که اصلاح قانون انتخابات به هیات رییسه ارجاع شد ولی شوراها همچنان در دست بررسی است. 

جوکار در رابطه با اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: در انتخابات شوراها نظارت بر عهده مجلس است و مجلس هم برای این نظارت جامع از ساختار و منابع انسانی مورد نیاز بهره مند نیست و فقط به صورت موقت، هیات مربوطه کار را به انجام می رساند. در این زمینه در اصلاحیه ای که انجام دادیم، مشارکت دستگاه های دیگر برای نظارت بر اجرای قانون در اصلاح قانون انتخابات شوراها را طلبده ایم تا سریع تر بتوانیم، نظارت داشته باشیم. ترتیبی داده شده است تا طی چهار سال، نظارت بر عملکرد شوراها صورت بگیرد البته این موضوع در کمیسیون، مطرح شده است. همه سعی ما بر این است که این اصلاحیه به انتخابات شوراها در این دوره، برسد. 

او در رابطه با اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: برای این اصلاحیه چون فرصت زیاد است در اولویت کمیسیون قرار ندارد.