بدنساز سابق ایرانی در انگلیس به جرم تقلب در امتحان رانندگی زندانی شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یک بدنساز سابق ایرانی پس از سه بار تلاش برای تقلب در امتحان  آیین نامه رانندگی انگلیس  با استفاده از هدست بلوتوث مخفی و فرستادن فرد دیگری به جای خود، روانه ی زندان شد.

دیروز دادگاه امیرلرزاده ، ۳۸ ساله ساکن شهر  بیرمنگام  انگلیس برگزار شد که در دو مرکز برگزاری امتحان آیین نامه ی رانندگی با یک هدست بلوتوث دیده شده بود.

تقلب در امتحان رانندگی بدنساز ایرانی را راهی زندان کرد

بعد از آنکه هر دو بار مچ لرزاده را در محل برگزاری امتحان گرفتند، او بار سوم شخصی شبیه به خود را فرستاده بود تا به جایش امتحان دهد.

در دادگاه گفته شد لرزاده که در سال ۲۰۱۶ به انگلیس آمده بود به زبان انگلیسی مسلط نیست. متقاضیان گواهینامه رانندگی در انگلیس که زبان اول شان انگلیسی نیست می توانند با استفاده از هدفون سؤالات را به زبان مادری خود بشنوند.